شنبه 27 مهر 1398 19 صفر 1441 19 اکتبر 2019

مسجد صخره ای روستای جراغیل
مسجد جامع گوگان
شهدای گمنام ممقان
مصلای تاریخی آذرشهر
آخرین اخبار

معرفی شهرستان آذرشهر

فراخوان و اطلاعیه ها

پل راه آهن در حریم تیمورلو بر مدار تعریض قرار گرفت

جلسه ساماندهی رودخانه گنبرف به ریاست جواد محمودی ،معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداردر سالن جلسه فرمانداری برگزار شد.

جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان آذرشهر با محوریت طرح های اشتغال بنیاد برکت برگزار شد

جلسه ملاقات مردمی فرماندار شهرستان آذرشهر تشکیل شد